Yeni Proje

İçeriğe git

Ana Menü

Bireysel Enerji Tanılama ve Analiz Nedir?

GDV Eenerji Analiz Sistemi

Enerji Beden

İnsan parmaklarının görüntülerini kaydetmek için kullanılır. Tek tek görüntüler alabildiği gibi video da çekebilir. Ölçülen kişinin durumunu organlar ve sistemler bazında gösterir ve sağlıklı bir birey ile kıyaslamaya imkan sağlar. Bu programda kişinin ölçüm anındaki ruhsal ve duygusal durumu, organ ve sistemlerindeki enerji yoğunluğu (dolayısıyla sağlıklı olup olmadıkları, bir enfeksiyon olup olmadığı vs.) bilinci ve bilinçaltı dengesi, otokontrol seviyesi, eğer varsa bozukluklar ile rahatsızlıkların nerelerde oldukları ve geçici ya da kalıcı olup olmadıkları gibi bir çok şey tespit edilebilir.

Diyagram

10 parmaktan alınan enerji ölçümlerini tüm vücuda yayarak kişinin eneji haritasını çıkarır. Bu şekilde hem görsel bir bütünlük sağlarken hem de problemli bölgelerin görülmesini kolaylaştırır. Enerji yoğunluklarını sayısal olarak tablolarda ve diyagramlarda gösterir.
Kişinin enerji alanının simetrisini, alanını, kırıklıklarını ve entropisini hesaplar.Kişinin enerji alanını fizyolojik işlev açısından değerlendirerek normal değerlerden sapma gösteren organ ve sistemleri vücut haritası üzerinde gösterir.

İstenirse sistemler ve organlar harita üzerinde tek tek açılıp kapatılabilir. Bu programda akut veya kronik olan fiziksel problemlerin yanısıra kişinin stres ve negatif ruh halinin hangi organlarının işlevlerini bozduğu görülür. Seçilen bir organın ya da sistemin parmak üzerindeki bölgelerini gösterir.

Atlas


Bu bölümde fiziksel rahatsızlık ve hastalıklarınız çok net bir şekilde görülebilir.
Çok daha önemlisi ise duygusal, pisikolojik, düşünsel ve ruhsal sorunların oluşturabileceği hastalıkları çok net bir şekilde
gözlemlemek ve risk altında olan fiksel rahatsılıklarınızı da görebileceksiniz.
Kısaca özetlersek miğde ve sindirim sorunu yaşıyor olduğunuzu farz edelim. Doktora gittiniz, tetkkleriniz yapıldı.
Fakat hiç bir şeyiniz yok çıktı!!!

Evet aslında gerçekten fiziksel bir sonununuz yok.

Bunun nedeni yukarıda belirttiğimiz durumlar olması çok muhtemel.

İşte bu durumları bile rahatlıkla gözlemleyip, düzelme sağlamak analiz sistemimizle mümkün.!!!

Çakralar

Kişinin hem ruhsal/duygusal alandaki çakralarını hem de fiziksel alandaki çakralarını gösterir. Bu sayede kişinin çakralarının enerji seviyeleri ile fiziksel-duygusal dengesi ölçülebilir. Örnegin kendini ifade etmekte zorlanan bir kişinin boğaz çakrası duygusal alanda normal değerden büyük olurken, fiziksel alandaki boğaz çakrası normal değerindedir. Tam tersi şekilde boğazında enfeksiyon olan bir kişide ise fiziksel alandaki boğaz çakrası büyük iken duygusal alandaki normal boyuttadır. Buna ilaveten çakralardaki kaymaların yönüne göre kaymayı oluşturan sebebinin düşünsel mi yoksa duygusal mı olduğu da görmek mümkündür.Kişilerin parmaklarının tek tek veya grup olarak görüntülenip karşılaştırılmalarını sağlar. Bir kişinin eski ölçümleri açılıp sistemlerinin ve organlarının enerjileri bire bir karşılaştırılabilir. Görüntüler üzerinde çeşitli matematiksel ve istatistiksel hesaplar yapılabilir.

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön