Yeni Proje

İçeriğe git

Ana Menü

Enerji Ölçüm ve Analiz Sistemi Nedir?

GDV Eenerji Analiz Sistemi

GDV (Gas Discharge Visualization – Gaz Boşalım Görselleştirmesi) kısaca nesnelerin fotoelektronik salınımlarının bir elektromanyetik alan tarafından uyarılıp gaz boşalımı yoluyla görünür hale getirilmesi ve bu görüntünün bilgisayar tarafından kaydedilip analiz edilmesi tekniğine verilen isimdir. GDV ölçümü, cam elektrodun üzerine incelenecek nesnenin yerleştirilmesi ve çok kısa süreli yüksek yoğunlukta elektromanyetik alan darbelerine maruz bırakılmasıyla yapılır. Bu elektormanyetik alan darbeleri süresince, ölçülen nesnenin niceliklerine göre değişen bir dizi gaz boşalımı oluşur. Bu boşalmalar doğrudan cam elektrot altına yerleştirilmiş bir CCD kamera tarafından kaydedilir. Elde edilen görüntüler dijital formata dönüştürülür ve AVI formatında video veya BMP formatında resim dosyası olarak bilgisayara kaydedilir. Bu dosyalar standart formatta olup, her türlü video ve resim programı tarafından okunup işlenebilirler. GDV Camera Pro hem statik hem de dinamik olarak farklı modlarda ve sürelerde görüntü ve video kaydetme özelliğine sahiptir. Ancak sadece bir bilgisayara bağlı olarak çalışır, tek başına çalışma özelliği yoktur. GDV Camera Pro ile kişinin 10 parmağı teker teker kaydedilip incelenir ve bu inceleme sonucunda kişi hakkında bir çok değerlendirme yapmak mümkün olur.

GDV TEKNOLOJİSİ

Kuantum Değişim bilimsel olarak çalışmayı prensip edinmiş bir kuruluştur. Ve sorumluluğunun bilincindedir. Bu sorumluluk çerçevesinde GDV Teknolojisini Türkiye ye getirmiş ve bu teknolojinin Türkiye distribitörlüğünü almıştır.
İlk olarak bu teknik Rus mühendis Semyon Kirlian tarafından 1930 yıllarında keşfedildi. Kirlian yüksek voltajlı, yüksek frekanslı, düşük amperli elektrik alanına dayalı aygıtlarla canlı nesnelerden yayılan birtakım biyolojik ışınımları fotoğraf şeklinde saptanacağını tespit etti.
Profesör Dr. Korotkov, bu tekniği çok daha ileriye taşıyarak her insanın bedeninin çevresinde olan; duygu, düşünce ve kolayca saptanamayan fiziksel özellikleri içerdiği söylenen enerji alanı veya bilinen adıyla auralarımızın herkesin görebileceği şekilde görüntülenebilmesini sağlayan gaz deşarj vizüalizasyon (GDV) tekniğinin mucidi olarak tanınmaktadır.

 Kişinin fizyolojik ve psikolojik durumunun beraber veya ayrı ayrı analizi
 Ölçüm anında kişinin hasta ve/veya zayıf düşmüş organ ve sistemlerinin tespit edilmesi
 Hasta olmayan ama hastalığa yatkın durumda (risk altında) olan organlar ve sistemlerin tespit edilmesi ve bu sayede önlem almaya olanak tanıması
 Bir kişinin psikolojik durumunun organları ve sistemleri üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisinin gözlemlenmesi
 Herhangi bir terapi öncesi, sonrası ve esnasında hem bedensel hem psikolojik hem de ruhsal alan tepkilerin gözlemlenmesi ve analizi
 İlaç, bitki vb. tedavilerinin etkilerinin ölçülmesi hızlıca değerlendirilmesi
 Uzun süreli terapi ve çalışmaların periyodik olarak objektif bir şekilde değerlendirilip raporlanmasına olanak sağlaması
 Spor salonları, masaj salonları vb. yerlerde kişilerin fiziksel ve duygusal durumlarının ölçülüp buna göre çalışmalar uygulanmasını sağlaması
 Herhangi bir yan etkisinin olmaması ve istenilen sıklıkla kullanılabilir olması
 Kullanımın basit ve kolay olması, herhangi bir şekilde ön hazırlığa ihtiyaç olmadan süratle ölçüm yapılabilmesi
 Hali hazırda mevcut olan her türlü ekipman ve tekniğe destekleyici olarak kullanılabilmesi
 Kişinin fiziksel sorunları, psikolojisini ve enerji bedenini ilk defa bilimsel olarak gözle görülür ve elle tutulur hale getirmesi
 Kişinin fiziksel sorunları, psikolojisini ve enerji bedenini yani 3üç sistemi bir arada analiz etme imkanı sunması
 Ortamların ve nesnelerin kişi üzerindeki etkilerinin ölçülmesi
 Yapılan tüm analizlerin objektif olmaları

  Ve daha sayamayacağımız kadar çok özellik ve nitelikleriyle GDV ENERJİ TANILAMA SİSTEMİ
bilimsel verileri ve %97 oranında  net TANILAMA olanağı ile sizlere bu bilinmeyen alan ve bilgileri en net ve kesin şekilde sizlere sunmaktadır.

 
 
 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön